Actievoorwaarden Hypokras

  • Deze actie loopt van 8 september 2022 tot 1 december 2022. Deze actie kan worden verlengd.
  • Bij ieder renteaanbod wordt een krascode verstrekt via e-mail. Deze code dient ingevoerd te worden op de site: hypokras.nl/win en kan leiden tot een prijs. Een prijs is altijd een kortingsbedrag of een gratis product (hierna: prijs).
  • De prijs kan alleen verzilverd worden op een nieuwe aanvraag voor een (verhuur) hypotheek, bankgarantie, inkomensanalyse voor ondernemers of inkomensverklaring voor ondernemers (IKV). De prijs kan niet worden ingezet op een reeds gedane aanvraag.
  • Verzilveren van de prijs geschiedt door een voucher met hieraan gekoppeld dossiernummer door te zetten naar marketing@vcnhs.nl. Het is aan de adviseur de taak om deze handeling ook daadwerkelijk te verrichten. De wincode ontvang je vanuit het pop-upscherm, waar je automatisch op terecht komt zodra je hebt gewonnen. De uiterste inzetdatum van de prijs is 31 december 2022. Het product dient uiterlijk 31 januari 2023 tot stand zijn gekomen. In geval van een (verhuur) hypotheek geldt een geaccepteerd bindend aanbod op uiterlijk 31 januari 2023.
  • De prijs wordt verrekend en uitbetaald op de rekening courant van de hypotheekadviseur. De consument betaalt dus altijd de kosten die behoort bij het product. Indien er sprake is van een gratis product dan kan deze prijs op verzoek direct worden verrekend. Verrekening en uitbetaling geschiedt uiterlijk 28 februari 2023.
  • Per product kan maximaal 1 prijs worden ingeleverd. De krascode en de daarbij behorende prijs is kantoor gebonden en is slechts 1 maal te gebruiken. Indien een product waarvoor een prijs is ingezet niet tot stand komt, kan de prijs niet nogmaals worden gebruikt.
  • De gratis bankgarantie geldt alleen voor garantstellingen tot €100.000,-.
  • De gratis inkomensverklaring voor ondernemers (IKV) en inkomensanalyse voor ondernemers geldt alleen voor bedrijven die bestaan uit maximaal 3 entiteiten. De gratis inkomensverklaring voor ondernemers (IKV) kan alleen worden ingezet indien de hypotheek via De Financiële Makelaar of Financieel Support Nederland loopt. Een inkomensverklaring voor ondernemers (IKV) kan alleen worden afgegeven voor aanbieders waarvoor ViiZ als rekenmeester is geaccrediteerd. ViiZ is niet geaccrediteerd voor NHG aanvragen. De inkomensverklaring voor ondernemers (IKV) en de inkomensanalyse voor ondernemers moet worden aangevraagd via het portaal van De Financiële Makelaar waar ook de kortingscode kan worden vermeld.
  • De prijs wordt niet uitbetaald aan derden, en enkel op de rekeningcourant van de adviseur
  • Indien deze actievoorwaarden niet volstaan, beslist de directie van VCN HypotheekService.

Meer weten over Financieel Support Nederland?